Jste zde: HomeRokole
FACEBOOK TURISTA CYKLO PRO RODINY S DĚTMI PAMÁTKY UBYTOVATELÉ STRAVOVATELÉ PRO HANDICAPOVANÉ

Rokole

Rokole

Magické poutní místo s dvěma kapličkami, léčivou studánkou, loretou, pseudogotickým kostelem a křížovou cestou.

Nachází se na pokraji lesa nedaleko Nového Hrádku a patří do obce Bohdašín a farnosti Slavoňov. Původ tohoto poutního místa sahá jistě do dávné minulostï, neboť jméno Rokole je prastarý tvar slova "rokle". V této rokli byla odedávna studánka. Ta nevyschla ani v letech největšího sucha, kdy sem chodili čerpat vodu lidé ze širokého okolí.

K Rokoli se váže pověst o zbloudilé malé dívence, která se ve velké tísni a úzkosti se obrátila o pomoc k Matce Boží mariánskou písní či modlitbou, a kterou Panna Maria za ručičku vyvedla z lesa ven. Již v roce 1884 bylo toto poutní místo hojně navštěvované, o čemž svědčí jeho zařazení mezi mariánská poutní místa celého světa.

 

KAPLIČKA

Dřevěná kaplička byla v roce 1859 nahrazena zděnou. Ta byla vysvěcena na svátek Nanebevzetí Panny Marie a znamenala obnovu úcty k Panně Marii Rokolské. Nejprve sem putovali lidé z okolních vesnic a to v neděli nebo o mariánských svátcích, jenže majitel pozemku jim nechtěl vydat klíč od kapličky, protože mu poutníci šlapali po louce. V roce 1871 bylo však povoleno před kapličkou postavit kamenný sloup a na něj umístit zasklenou sošku Bohorodičky, jak si to prý Panna Maria přála a zjevila jedné zbožné ženě. Od té doby se také začaly konat poutě. Bylo zde zbudováno několik kramářských stánků a postaven letní hostinec. Kapličku si vzal na starost jakýsi stařec, aby zde opatroval Boží světlo a svůj život dokončil ve službě Panně Marii.

V roce 1860 byl do zdejší kapličky zavěšen milostný obraz Panny Marie Královny s Ježíškem na klíně, známý pak jako Panna Maria Rokolská, který pochází od malíře Klemense z Hradce Králové.

 

ROKOLSKÝ KOSTEL

Rokole

Pseudogotický kostel zasvěcený Panně Marii Rokolské dal postavit v roce 1930 továrník František Přibyl z Nového Města nad Metují na pozemku, který mu patřil. Ve spodní části si připravil pro sebe a svou rodinu hrobku, do níž však dosud nebylo dovoleno nikoho pohřbít. Pro různé průtahy a kvůli světové válce byl kostel vysvěcen teprve 19. srpna 1945. Po vydání nového misálu (u nás v roce 1969) a nových směrnic pro úpravu liturgického prostoru podle ustanovení 2. vatikánského koncilu i zde došlo k úpravě. K rozsáhlé rekonstrukci této svatyně (během které byla přistavěna sakristie) došlo v roce 1988 a 1993 za P. Petra Štěpánka, děkana na Novém Městě nad Metují. Podle obrazu Panny Marie v kapličce z roku 1859 potom novoměstský sochař Josef Marek zhotovil sochu Panny Marie, která byla umístěna na hlavní oltář v presbytáři.

 

LORETA

Po příchodu od silnice pohledově vpravo od rokolského kostela stojí dřevěná stavba, která je poutníky nazývána Loreta, i když s nazaretským domkem Panny Marie nemá nic společného. Jedná se o jakýsi ochoz zepředu otevřený a jsou zde rozvěšeny obrazy sedmi bolestí Panny Marie (Obětování malého Ježíška v chrámě, Útěk svaté Rodiny do Egypta, Ztráta dvanáctiletého Ježíše a jeho hledání, Setkání Panny Marie s Ježíšem na křížové cestě, Panna Maria stojí pod Ježíšovým křížem, Pieta, Pohřeb Páně).

Rokole

V lese na protější straně byla postavena již v roce 1874 křížová cesta na kamenných sloupcích s litinovými reliéfy.

GPS souřadnice: 50°20'47.841"N, 16°14'20.871"E
Ukázat na MAPY.CZ / GOOGLE MAPS

Katalog zboží

 Obůrka Klopotov

 

Certifikované IC


Předprodej vstupenek

Nahoru