Mertova díra

Mertova díra je lokalita pod Bradly v Klopotovském údolí u Bohdašínského potoka, půlhodinky od Nového Města nad Metují. Dnes je Mertova díra uzavřena pevnými dveřmi v betonovém rámu. Stříbrnou rudu v těch místech prý našel někdy v 15. století či ještě dříve sedlák Merta z Blažkova a sám se pustil do dolování.

Místo nálezu prý tajil a nakopanou rudu prodával. Je zde i možnost, že ji zde těžili předchozí majitelé - náchodští páni z Dubé. Pak by ovšem bylo s podivem, že dosud nebyla nalezena žádná listina, která by se dolování týkala. O Mertově díře se však v 16. století vědělo. V dolování se zřejmě později opět pokračovalo. V roce 1550 si měšťan Maček vypůjčil od jednoho horníka německy psanou knihu o hornictví, ve které byly uvedeny "novoměstské stříbrné doly". Ruda prý byla tavena přímo na novoměstském zámku. Další dolování přerušila třicetiletá válka a celé místo zpustlo. Ve válečné době většina původních majitelů domů město opustila a mezi nimi asi i ti, kteří se zabývali hornictvím.

V roce 1783 byli povoláni z Kutné Hory důlní znalci, a ti určili, že k původnímu kopání došlo v 15. století. Své datování opřeli o fakt, že při trhání nebylo použito střelného prachu. Na místě nalezli dlouhé důlní tyče, které sloužily k lámání skal.

Podle dobrozdání horníků se v rudě setkali nejen se stříbrem, ale také se stopami zlata a uvedli, že by se dolování mělo vyplácet. Dále bylo zjištěno, že ruda obsahuje pyrit, siderit, křemen a galenit asi s deseti procenty stříbra. Oba společníci Josef Frinta a František Kodydek dostali 6. listopadu 1783 kutací list. Zřízen byl hornický cech sv. Jana Nepomuckého a začalo dolování. Naděje se nenaplnily. Obsah kovu v rudě byl slabší a celková režie byla vyšší než výnos. Cech se rozpadl a po dvou letech činnosti bylo dolování zastaveno.

GPS souřadnice: 50°20'22.322"N, 16°10'46.585"E
Ukázat na MAPY.CZ / GOOGLE MAPS